Mã Zip - Mã bưu chính Hạ Long [Cập nhật 2024]

Bạn đang cần tra cứu được mã bưu điện Thành phố Hạ Long để có thể bổ sung vào trong địa chỉ nhận thư. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp cho bạn về Mã Zip - Mã bưu chính Hạ Long.

Mã Zip - Mã bưu chính Hạ Long

I. Đôi nét về mã bưu chính

1. Khái niệm về mã bưu chính

Mã bưu chính hay còn được biết đến với những cái tên gọi khác như Mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code. Đây chính là một dãy số bao gồm những ký tự chữ hoặc số kết hợp với nhau, nhằm để định vị được một cách chính xác về địa chỉ của các bưu phẩm và chúng được quy định bởi Liên hiệp bưu chính trên toàn cầu.

Khái niệm về mã bưu chính

Mã bưu chính Việt Nam sẽ gồm có 5 số, trong đó:

+ Chữ số đầu tiên sẽ được dùng để thể hiện mã vùng.

+ Hai ký tự đầu tiên sẽ được dùng để xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

+ Bốn ký tự đầu tiên dùng để có thể xác định được quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

2. Mã bưu chính được dùng để làm gì

Mã bưu chính giúp xác định được vị trí của các loại hàng hoá cũng như là điểm đến cuối cùng có thư từ, bưu phẩm của hàng hóa đó.

Ngoài ra, mã bưu chính còn được dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng theo đúng quy chuẩn.

II. Mã Zip - Mã bưu chính Hạ Long

Mã Zip - Mã bưu chính Hạ Long

1

BC. Trung tâm thành phố Hạ Long

01100

2

Thành ủy

01101

3

Hội đồng nhân dân

01102

4

Ủy ban nhân dân

01103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

01104

6

P. Hồng Gai

01106

7

P. Trần Hưng Đạo

01107

8

P. Bạch Đằng

01108

9

P. Cao Thắng

01109

10

P. Hồng Hải

01110

11

P. Hà Lầm

01111

12

P. Hà Trung

01112

13

P. Hồng Hà

01113

14

P. Hà Tu

01114

15

P. Hà Phong

01115

16

P. Hà Khánh

01116

17

P. Cao Xanh

01117

18

P. Yết Kiêu

01118

19

P. Bãi Cháy

01119

20

P. Hùng Thắng

01120

21

P. Giếng Đáy

01121

22

P. Hà Khẩu

01122

23

P. Việt Hưng

01123

24

P. Đại Yên

01124

25

P. Tuần Châu

01125

26

BCP. Bãi Cháy

01150

27

BCP. Cột 5

01151

28

BCP. Hà Lầm

01152

29

BCP. Hà Tu

01153

30

BCP. Kênh Đồng

01154

31

BC. KHL Hạ Long

01155

32

BC. Hà Lầm

01156

33

BC. Cột 5

01157

34

BC. Hà Tu

01158

35

BC. Cao Xanh

01159

36

BC. Hạ Long

01160

37

BC. Kênh Đồng

01161

38

BC. Đồng Đăng

01162

39

BC. HCC Quảng Ninh

01198

40

BC. Hệ 1 Quảng Ninh

01199

Bài viết trên đây chúng tôi đã tổng hợp cho bạn về mã Zip - Mã bưu chính Hạ Long. Chúc bạn một ngày vui!

Viết bình luận