Hình ảnh hòn Trống Mái Hạ Long

Hình ảnh hòn Trống Mái Hạ Long

Khi nhắc đến Hòn Trống Mái thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cặp đá kỳ vỹ, sừng sững nằm ở giữa biển khơi